หมวดหมู่: พลังงาน

ERCคมกฤช2


คณะกรรมการสรรหาฯ เปิดรายชื่อผู้สมัครกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

          นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่าหลังจากคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานทดแทนกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คนที่หมดวาระ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 31 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

          1. พลโท กฤตภาส คงคาพิสุทธ์

          2. นายกิตติ สุขุตมตันติ

          3. นางสาวจงจิตร์ หิรัญลาภ

          4. พลเรือตรีจตุพร ศุขเฉลิม

          5. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส

          6. นายจุมพล ริมสาคร

          7. นายชัยยงค์ พัวพงศกร

          8. นายชูศักดิ์ วงษ์สวัสดิ์

          9. นายทรงกฤต ตรีรัตน์พิจารณ์

          10. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

          11. นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต

          12. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์

          13. นายปฏิภาณ สุคนธมาน

          14. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ

          15. นายปสันน์ เทพรักษ์

          16. นายพิทักษ์ จรรยพงษ์

          17. นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์

          18. นายภิญโญ มีชำนะ

          19. นายมนตรี ชาลีเครือ

          20. นายยงยุทธ จันทรโรทัย

          21. นายเริงชัย คงทอง

          22. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

          23. นายวิเชียร บุตรศรี

          24. นายศักดา พันธ์กล้า

          25. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

          26. นายสมชาย พรชัยวิวัฒน์

          27. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี

          28. พลตรีสุรศักดิ์. ศุขะ

          29. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

          30. นายอดิเรก วายุโชติ

          31. นายอำนาจ วงศ์บัณฑิต

          ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากทั้งหมดให้เหลือไม่เกิน 9 คน เพื่อให้แสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กกพ. ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2564 และคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพียง 3 คน ก่อนที่จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

 

A9251

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!