หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

Fitch5


ฟิทช์ เรทติ้งส์: ข้อตกลงระหว่างธนาคารกลางของไทยและมาเลเซียสะท้อนถึงกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจในภูมิภาค

     ฟิทช์ เรทติ้งส์ – กรุงเทพฯ/สิงคโปร์ – 20 กันยายน 2564:  ฟิทช์ เรทติ้งส์ กล่าวว่า ข้อตกลงระหว่างธนาคารคารกลางของประเทศไทยและของประเทศมาเลเซีย ที่ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ของแต่ละประเทศสามารถดำเนินธุรกิจได้ในทั้งสองตลาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมธนาคารที่มีการขยายการดำเนินธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารมากนัก

     ข้อตกลงดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบการรวมตัวภาคการธนาคารอาเซียน (ASEAN Banking Integration Framework: ABIF) ซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์กับธนาคารที่มีสัญชาติของอีกฝ่ายไม่เกิน 3 ราย เพื่อประกอบธุรกิจในประเทศได้ แต่ฟิทช์คาดว่าโอกาสของการเติบโตของธุรกิจน่าจะมีค่อนข้างจำกัด ประเทศไทยได้มีการอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจครั้งก่อนหนี้ในช่วงปี 2556-2558 แต่อย่างไรก็ตามธนาคารรายใหม่ 3 แห่ง ที่ได้รับใบอนุญาตในรอบที่แล้วยังคงเป็นธนาคารขนาดเล็กและมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ไม่เกิน 0.5%

     นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการเงินของทั้งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีการให้บริการกับประชาชนในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้ว โดยมีอัตราส่วนระดับหนี้สินของภาคเอกชนต่อ GDP (private-sector credit to GDP) ที่สูงกว่า 130% ในปี 2563 สภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานของธนาคารในประเทศมาเลเซียและประเทศไทยต่างมีคะแนน (operating environment score) อยู่ที่ 'bbb' ซึ่งสะท้อนว่ามีโอกาสในระดับหนึ่งที่ธนาคารจะสามารถมีกำไรที่ต่อเนื่องตลอดวัฎจักรของเศรษฐกิจได้และความเสี่ยงในเชิงโครงสร้างนั้นยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

      แต่อย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายธุรกิจในภูมิภาคของทั้งธนาคารพาณิชย์ไทยและมาเลเซีย ฟิทช์คาดว่าข้อตกลงดังกล่าวน่าจะเป็นแรงผลักดันมาจากความต้องการของฝั่งธนาคารพาณิชย์และน่าจะมีข้อตกลงในลักษณะทวิภาคีเกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบการรวมตัวภาคการธนาคารอาเซียน (ABIF) กับประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจธนาคาร แต่ก็อาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่า ในขณะที่ประเทศมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงภายใต้กรอบการรวมตัวภาคการธนาคารอาเซียนไปแล้วกับประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

      แม้ไม่ได้อยู่ในกรอบการรวมตัวภาคการธนาคารอาเซียน ธนาคารพาณิชย์ของทั้งสองประเทศได้มีการลงทุนในภูมิภาคนี้ไปแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ จาก Thai Deals Highlight Asian Banks' Rising Risk Appetite ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 แต่อย่างไรก็ตามข้อตกลงในกรอบการรวมตัวภาคการธนาคารอาเซียนยังคงเป็นอีกหนึ่งทางในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศสำหรับธนาคารพาณิชย์ และยังได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่นในด้านเกณฑ์เงินกองทุนและข้อจำกัดของสาขา เมื่อเทียบกับในอนุญาตปรกติสำหรับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

Contact:

พาสันติ์ สิงหะ

Senior Director

+66 2108 0151

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 17 อาคารปาร์คเวนเชอร์ 57 ถนน วิทยุ

ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

พชร ศรายุทธ

Director

+66 2108 0152

Willie Tanoto

Director

+65 6796 7219

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก  www.fitchratings.com 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!