หมวดหมู่: พาณิชย์

1AA1A3A1เฟรนไชส์


จุรินทร์ คิกออฟ 'แฟรนไชส์สร้างอาชีพ' ช่วยคนทำธุรกิจ เพิ่มรายได้ ตั้งเป้า 10,000 ราย

     จุรินทร์ คิกออฟเดินหน้า 'โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19' เตรียมยกขบวนแฟรนไชส์ไปจัดแสดงและเปิดขายให้กับประชาชนที่ว่างงาน ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวม 15 จังหวัด ตลอดเดือนต.ค. ก่อนปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ช่วงเดือน ธ.ค. พร้อมจัดโปรลดราคาพิเศษ และจัดจับคู่กู้เงินให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วย คาดช่วยสร้างอาชีพไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย มูลค่าซื้อขายไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท  

     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเปิดตัวโครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19 ปี 2564 ที่กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารสถาบันการเงินและหน่วยงานพันธมิตร ว่า โครงการนี้ มี 2 กิจกรรมที่จะดำเนินการ คือ การจัดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพโรดโชว์ใน 15 จังหวัดทั่วทุกภาค ยกขบวนแฟรนไชส์ไปจัดแสดงและขายแฟรนไชส์ รวม 15 จังหวัด ตลอดเดือนต.ค.2564

   และจะจัดกิจกรรมรวมเป็นงานใหญ่ที่อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้กิจกรรม MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ โดยจัด 5 วัน ช่วงเดือนธ.ค.2564 มีแฟรนไชส์กว่า 400 รายเข้าไปร่วม และจะมีการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ และขายแฟรนไชส์ในงานนั้นด้วย ที่สำคัญคือ จะมีการขายแฟรนไชส์ในราคาพิเศษ และจะมีโครงการจับคู่กู้เงินระหว่างสถาบันการเงินกับแฟรนไชส์เกิดขึ้นด้วย

      “โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19 ที่จะดำเนินการนี้ จะมีส่วนช่วยในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจ ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ในปัจจุบัน โดยจะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดอัตราการว่างงานให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้ง ช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีการขยายตัวเติบโตได้เพิ่มขึ้น”นายจุรินทร์กล่าว

     ทั้งนี้ ผลที่จะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ คือ ช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาซื้อแฟรนไชส์ได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย จะช่วยให้ก่อเกิดการขายแฟรนไชส์ หรือไลเซนต์แฟรนไชส์เฉพาะงานนี้ 1,500 ล้านบาท แต่มูลค่าทั้งปี คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 4,600 ล้านบาท

     ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าตั้งแต่หลัก 2,000 บาท ไปถึงหลัก 10 ล้านบาท มีแฟรนไชส์ของคนไทยจำนวน 597 แฟรนไชส์ มูลค่าการตลาดเฉลี่ยปีละ 300,000 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยแฟรนไชส์ 557 ธุรกิจ มีผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไป 42,000 รายทั่วประเทศ 

     นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า โครงการนี้มีความสำคัญ เพราะจะช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด-19 โดยนำธุรกิจแฟรนไชส์มาเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยมีหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนต์ และสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์

1AA1A3A1เฟรนไชส์

จุรินทร์-สินิตย์ ดึงธนาคาร-ธุรกิจเฟรนไชส์ สร้างอาชีพ 10,000 ราย มูลค่าการขายทั้งปี 4,600 ล้าน ส่งกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยชาติ

    นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับผู้บริหารสถาบันการเงินและหน่วยงานพันธมิตร เปิดโครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19 ปี 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจุรินทร์ เป็นประธาน

    นายจุรินทร์ กล่าวว่า โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19 ในวันนี้ กระทรวงพาณิชย์ตระหนักดีว่าการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจ ภายใต้วิกฤตโควิดในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะ SMEs และ Micro SMEs ซึ่ง SMEs และ Micro SMEs ส่วนหนึ่ง คือธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีมูลค่าตั้งแต่หลัก 2,000 บาท ไปถึงหลัก 10 ล้านบาท  ในปี 2564 มีแฟรนไชส์ของคนไทยจำนวน 597 แฟรนไชส์ มูลค่าการตลาดเฉลี่ยปีละ 300,000 ล้านบาท

      กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ แฟรนไชส์ 557 ธุรกิจ มีลูกช่วงที่เป็นผู้ซื้อแฟรนไชส์ไป 42,000 รายทั่วประเทศ ประโยชน์ของแฟรนไชส์ที่ทำให้เห็นได้ชัดเจน คือ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นการช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้และลดอัตราการว่างงานและที่สำคัญสูงสุด คือ ช่วยธุรกิจ SMEs และ Micro SMEs ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

     โครงการนี้มี 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ใน 15 จังหวัดทั่วทุกภาค ยกขบวนแฟรนไชส์ไปแสดงและขายลูกช่วง รวม 15 จังหวัด ตลอดเดือนตุลาคมนี้ จะช่วยขยายธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีบทบาทในภาคเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น และ 2.จัดกิจกรรมรวมเป็นงานใหญ่ที่อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้กิจกรรม MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ โดยจัด 5 วัน ช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ จะมีแฟรนไชส์กว่า 400 รายเข้าไปร่วม และจะมีการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ และขายลูกช่วงในงานนั้นด้วยที่สำคัญคือ จะมีการขายลูกช่วงในราคาพิเศษ และจะมีโครงการจับคู่กู้เงินระหว่างสถาบันการเงินกับแฟรนไชส์เกิดขึ้นด้วย

          "ถือเป็นโครงการจับคู่กู้เงินภาค 3 ต่อจาก จับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับร้านอาหาร จับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออ ผลที่จะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้คือ ช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาซื้อแฟรนไชส์ได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย จะช่วยให้ก่อเกิดการขายลูกช่วงหรือ ไลเซนต์ เฉพาะงานนี้ 1,500 ล้านบาท แต่ทั้งปีโดยกิจกรรมนี้เป็นตัวกระตุ้นจะไม่ต่ำกว่า 4,600 ล้านบาท

      คาดว่าจะช่วยเศรษฐกิจฐานราก พี่น้องประชาชนคนไทยให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติ โควิด-19 ไปได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป " นายจุรินทร์ กล่าว

     ด้านนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ในนามของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอบพระคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และระบุว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับมอบหมายให้ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นฟันเฟืองและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่กรมได้ดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพมาอย่างต่อเนื่อง

     นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 โดยนำธุรกิจแฟรนไชส์มาเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพแก่ผู้ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสร้างโอกาสการลงทุนให้กับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจของตนเอง โดยมีหน่วยงานพันธมิตรในการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์กับกรมฯเป็นอย่างดี ได้แก่ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนต์ เและสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!