หมวดหมู่: ข่าวสังคม

9460 BAAC


... เข้ารับการสอบทานหลังการเสนอขาย พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)

          นายรัตนะชัย ดำเนินสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) เป็นประธานในการประชุม Kick-off Meeting การสอบทานภายหลังการเสนอขายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ในรูปแบบ Video Conference ร่วมกับผู้สอบทานจากภายนอก (EY Singapore) ซึ่ง ... ได้ออกและเสนอขายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท ไปเมื่อปีบัญชี 2563 โดยมี EY Singapore เป็นผู้สอบทานจากภายนอกเพื่อให้ความเห็น ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกโครงการก่อนการออกและเสนอขายพันธบัตร การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุน ผลการดำเนินงานการจ่ายสินเชื่อและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายงานภายหลังการเสนอขายพันธบัตร ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสากล ASEAN GREEN Bond Standards (ASEAN GBS) และมาตรฐาน International Capital Market Association Green Bond Principles (ICMA GBP) โดยมีนายณัฐพล วสะสมิทธ์ Senior Manager, Climate Change & Sustainability Services, EY Thailand เป็นผู้สอบทานหลัก และทีม EY Singapore ร่วมทำหน้าที่สนับสนุนการสอบทาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ... สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 

A9460

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!